Covid 19 Basisprotocol Dans Branche

Bron: Versie 26 augustus 2020 Nederlandse Vereniging van Dansleraren

Danslessen:  Primitieve Dans-Expressie/ Oerdans

Algemeen

Algemene RIVM-richtlijn Veiligheidsrisico’s       De geldende richtlijnen van het RIVM zijn leidend.   Specifiek voor de danssector zijn de volgende maatregelen van kracht:   borg dat iedereen 1,5 meter ( 2 armlengtes) afstand van elkaar kan houden. Uitzondering op bovenstaande maatregel zijn: jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 m afstand te houden; kinderen tot en met 12 hoeven daarnaast ook geen 1,5 meter afstand te houden tot anderen (kinderen en volwassenen); personen die tot 1 huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Indien het houden van de 1,5 meter afstand de normale dans- beoefening in de weg staat, mag tijdens het dansen, in onderstaande situatie, de 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten te worden: dansers bij het samen trainen en tijdens (oefen)wedstrijden en uitvoeringen met vaste danspartner(s) volgens choreografie7. Voor het op een verantwoorde manier invulling geven op het tijdelijk mogen loslaten van de 1,5 meter maatregel gelden de volgende criteria: als vaste danspartners worden gezien, dansers die samen een danspaar, duo, kwartet, formatieteam of andere vaste samenstelling ten behoeve van het uitvoeren van een choreografie vormen; geadviseerd wordt om zoveel mogelijk in dezelfde groeps- samenstelling te dansen; de ondernemer houdt een registratie bij van de dansers die gezamenlijk dansen uitvoeren (vaste danspartners) en wie op welk tijdstip binnen de accommodatie aanwezig is; eenieder die minimaal 15 minuten gedanst heeft binnen de 1.5 meter afstand van iemand met een vastgestelde COVID-19 infectie dient indien dit contact minder dan 14 dagen geleden was 14 dagen in quarantaine te gaan; ondernemer meldt zich bij de GGD indien zij meer dan 1 ziektegeval (COVID-19) in de accommodatie registreren

Hygiëne- maatregelen:

De algemene hygiënerichtlijnen van het RIVM worden nageleefd. Specifiek zijn de volgende maatregelen van toepassing:   Naleving regels Ondernemer publiceert de algemene richtlijnen. De danser zorgt ervoor dat hij op de hoogte is van de regels die voor de accommodatie en de danslessen zijn vastgesteld. Dansers hebben bij aankomst en vertrek de gelegenheid de handen te wassen of, wanneer dit niet goed mogelijk is, handdesinfectiemiddel te gebruiken.   Trainings- en lesmaterialen Dansers zorgen zoveel mogelijk voor eigen trainings- materialen en eigen kleding; Aangezien er sprake is van bewegingen of oefeningen, waarbij ontblote lichaamsdelen contact maken met het vloer- oppervlak, wordt dit oppervlak na iedere training schoongemaakt (door den Dullaert)   Gedragsrichtlijnen schud geen handen/verder lichamelijk contact hoest/nies in de binnenkant van de elleboog. gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg.   Gezondheid Wanneer intensieve medische of verpleegkundige zorg moet worden uitgevoerd, dan raadpleegt de ondernemer eerst een arts om te informeren welke handelingen verricht mogen worden en welke voorzorgsmaatregelen en persoonlijke beschermings- middelen nodig zijn. In geval van een acute noodsituatie, waarbij dringende medische hulp noodzakelijk is, belt de ondernemer het alarm- nummer 112 en stemt met de alarmcentrale af welke handelingen en bescherming gezien de situatie noodzakelijk zijn in afwachting van de hulpdiensten. Conform de richtlijn van het RIVM: wanneer een medewerker, docent of danser gedurende aanwezigheid in een accommodatie COVID-19 gerelateerde klachten ontwikkelt gaat deze persoon direct naar huis.     Gezondheid- scheck / triage       Een nauwkeurige gezondheidscheck (triage) vooraf, bij dansers, het onderlinge afstand houden en een consequente opvolging van hygiënemaatregelen vormen de basis. Dansers ontvangen over deze maatregelen informatie bij reservering van een les. De gezondheidscheck (triage) houdt in, dat bij reservering van een les en voorafgaand aan het dansen, goed moet worden vastgesteld of de danser gezond is, geen enkel begin van klachten heeft die passen bij COVID-19 of deel uitmaakt van een lopend contactonderzoek. Ook geldt dat niemand binnen het gezin/de thuissituatie/de vaste danspartner koorts en/of benauwdheids- klachten heeft. Beide partijen dragen hierin een grote eigen verantwoordelijkheid.   Vragen voor de gezondheidscheck: wanneer één van onder- staande vragen met JA wordt beantwoord, mag de danser, medewerker of docent niet naar de accommodatie komen: 1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)? 2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid/dans- partner met koorts en/of benauwdheidsklachten? 3. Heb je het COVID-19 gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld? 4. Heb je een huisgenoot/gezinslid/danspartner met COVID-19 (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huis- genoot/gezinslid/danspartner terwijl hij/zij nog klachten had? 5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij COVID-19 is vastgesteld?   Overkoepelend geldt heb je klachten, blijf dan thuis en laat je testen. Om de 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 jaar te kunnen waarborgen zal afhankelijk van de beschikbare ruimte en de dansvorm die wordt uitgevoerd de docent zorgen voor een uitgewerkt vloer en lesplan en een hierop gebaseerd maximaal aantal personen dat op de dansvloer aanwezig mag zijn.

Ventilatie

Het is belangrijk dat er continu goed wordt geventileerd (geen recirculatie) om de lucht te kunnen verversen

In en rond de accommodatie

Aanwezigheid accommodatie     In aanvulling op wat staat bij gezondheidscheck/triage, met betrekking tot de afweging of een danser of docent naar de dansruimte komt, geldt het volgende met betrekking tot aanwezigheid van dansers: Dansers wachten buiten de ruimte, met ‘social distancing’, tot de aangewezen / afgesproken lestijd voor zij naar binnen gaan. De danser blijft niet langer aanwezig in de ruimte dan gedurende de afgesproken lestijd. Dansers hangen/leggen buitenschoenen en –kleding op een daartoe, door de ondernemer, aangewezen individuele plek.

Meest recente reacties

04.11 | 11:40

Beste,
stuur me je mailadres via
info@primitieve-expressie.nl zodat ik je kan informeren over de komende workshops.
Vriendelijke groet,
Christine.

03.11 | 19:56

Hoi,graag zal ik meer informatie krijgen over waar en wanneer? Grt

03.11 | 21:04

Dag Virgien,
we hebben zeker in Hulst samen gedanst! Als je meer mensen kent die graag Prim. Exp. willen dansen op Walcheren, zou ik iets kunnen bedenken in de lente b.v. Laat het weten.

30.10 | 04:39

Hallo Christine,
Ik denk nog vaak aan de lessen van Johan
Ik woonde toen in Hulst, de lessen waren ook daar.
Woon nu in Vlissingen. Interesse om ook op Walcheren les te gaan geven ?
Mvg
Virgie

Deel deze pagina